Jak załatwić zostanie dostawcą? Nie spotkałem się z opcją Vendora. W którym to jest miejscu?

Żeby zostać dostawcą czyli uczestniczyć w programie Amazon Vendor należ zgłosić się do Amazon i w osobistym kontakcie z odpowiedzialną do tego osobą uzyskać potrzebne dokumenty, tzn. warunki współpracy, tekst umowy, jak i arkusz z produktami, które chce się sprzedawać. Wówczas nastąpi osobiste negocjowanie umowy, jej warunków oraz rozpoczęcie współpracy w ramach programu Amazon Vendor.