PRAWO - OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

- możliwe zagrożenia i konsekwencje