Jaką rolę mają odpowiednio - Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku Amazon i biuro Amazon Web Services w Warszawie?

Obydwa te punkty są częścią całego ekosystemu Amazon, lecz nie mają bezpośredniego wpływu na samą sprzedaż.

Jednocześnie warto wiedzieć, że bez nich cały system w pewnej części w ogóle by nie działał. Względnie nie dałoby się puszczać, wykupować, prowadzić kampanii reklamowych, a także byłyby problemy z wymianą danych o zamówieniach i produktach.