Trzeba mieć oddzielne konta sprzedaży na Europę i USA?

Tak, aktualnie trzeba mieć osobne konto sprzedawcy na 5 Amazonów w Europie i na Amazon-COM. Dla uściślenia konto sprzedawcy Amazon-COM obejmuje Amazon USA, Kanada i Meksyk.


Jeśli chcesz wiedzieć co Amazon aktualnie i w ostatnim czasie zmienił w sprawie sprzedaży to pobierz naszą darmową LISTĘ OSTATNICH ZMIAN W AMAZON Amazon publikuje informacje o zmianach bardzo późno, na krótko przed ich wejściem w życie. Nierzadko jest to nawet po fakcie. Jednocześnie prawie zawsze są one bardzo ważne dla sprzedawcy i jego pieniędzy! Najlepiej pobierz to teraz