Czy każdy produkt/ kolor musi mieć swój unikalny EAN żeby dodać go do Amazon?

I tak i nie. Każdy produkt musi mieć swój unikalny ASIN, tzn. każdy produkt w każdym kolorze i rozmiarze, musi mieć swój unikalny ASIN czyli ten wewnętrzny Amazonowski numer produktu. 

Żeby otrzymać ASIN produkt musi być identyfikowalny z innym numerem i jest to zwykle EAN. Dlatego normą jest, że każdy produkt w każdym kolorze i rozmiarze ma swój unikalny EAN, co więcej jeśli sprzedaje się produkty w zestawach, to każdy zestaw musi mieć swój EAN.


Jeśli chcesz wiedzieć co Amazon aktualnie i w ostatnim czasie zmienił w sprawie sprzedaży to pobierz naszą darmową LISTĘ OSTATNICH ZMIAN W AMAZON Amazon publikuje informacje o zmianach bardzo późno, na krótko przed ich wejściem w życie. Nierzadko jest to nawet po fakcie. Jednocześnie prawie zawsze są one bardzo ważne dla sprzedawcy i jego pieniędzy! Najlepiej pobierz to teraz