ASIN? Czy ten numer jest dowolny? Czy nadawany w jakiś automatyczny sposób?

ASIN, czyli niepowtarzalny Amazonowski numer identyfikacyjny produktu, nadawany automatycznie przez system, więc nie można go sobie wybrać. Powstaje przy pierwszorazowym dodaniu produktu do sprzedaży. 

ASIN zawsze składa się z 10 znaków, mieszanki cyfr i liter. Zaczyna się od litery B.