Gdzie znajdę numery produktów na Amazon?

ASIN czyli jeden z czterech głównych numerów jakimi posługuje się sprzedawca w jednym produkcie znajdziesz na stronie produktu w dwóch miejscach. W URL czyli w adresie strony i przy informacjach technicznych, właściwościach oraz wszelkich informacjach o produkcie. 

Pozostałymi numerami którymi sprzedawcy posługują się w pracy na Amazon, tzn. EAN (lub UPC, GTIN), SKU (wewnętrzny numer magazynowy) oraz FNSKU są niejawne i Amazon nie udostępnia ich publicznie. Pasujący do ASINu  EAN można odszukać sobie samodzielnie za pośrednictwem specjalnych narzędzi, dostępnych odpłatnie w internecie (niektóre są nieodpłatne). SKU i FNSKU są numeru niepublicznymi, którymi operuje tylko dany sprzedawca i one są tylko do użytku wewnętrznego.


Jeśli chcesz wiedzieć co Amazon aktualnie i w ostatnim czasie zmienił w sprawie sprzedaży to pobierz naszą darmową LISTĘ OSTATNICH ZMIAN W AMAZON Amazon publikuje informacje o zmianach bardzo późno, na krótko przed ich wejściem w życie. Nierzadko jest to nawet po fakcie. Jednocześnie prawie zawsze są one bardzo ważne dla sprzedawcy i jego pieniędzy! Najlepiej pobierz to teraz