Jakie są dodatkowe koszty w przypadku zwrotów? Czy sprzedawca ma wpływ na przyjęcie zwrotu?

Koszty w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, zależne są od naprawdę dużej ilości czynników:

1. Jednym z nich jest adres zawrotu, tzn. czy podałeś kupującemu adres do zwrotu w kraju w którym sprzedałeś daną rzecz (np. dla Amazonu niemieckiego adres na terenie Niemiec). Jeśli tak, to w kraju w którym sprzedałeś można kupującemu oznajmić, że ma odesłać produkt na swój koszt. 

2. Natomiast jeśli adres zwrotu jest poza krajem, np. w Polsce, to wtedy Ty ponosisz koszt takiego zwrotu. Należy tutaj dodać, że klienci mają już pewne przyzwyczajenia i zasadniczo spodziewają się, że zwrot produktu/ towaru jest darmowy. Dlatego wielu sprzedawców rzeczywiście oferuje darmowy zwrot. 

 Innymi kosztami w przypadku zwrotów i korzystania z FBA są koszty odesłania tego towaru do własnego magazynu, tzw. wycofania, ew. koszty zniszczenia tego produktu oraz koszt części pobranej prowizji.  Amazon nie oddaje całej prowizji, którą pobrał za zamówienie. 

Sprzedawca ma wpływ na przyjęcie zwrotu jeśli wysyła zamówienia samodzielnie, ponieważ wtedy zwroty muszą być zaakceptowane manualnie, dodatkowo w takich sytuacjach można odmówić przyjęcia zwrotu. Należy tutaj pamiętać o regulaminie Amazonu i przyjętych zwyczajach („klient nasz pan”), gdzie klienci generalnie oczekują możliwości zwrotu towaru. Często nawet nie wiedząc, że nie mają do tego prawa. Sprzedawca który często odmawia przyjęcia zwrotu, może liczyć się ze spadkiem stanu konta jako sprzedawcy oraz z negatywnymi opiniami od kupujących. Należy o tym pamiętać już przy wystawianiu produktów.


Jeśli potrzebujesz indywidualnych konsultacji, brak Ci czasu i chcesz szybko się dowiedzieć więcej o Amazonie i problemach z nim związanych, to TUTAJ możesz zarezerwować termin spotkania online z Łukaszem Koronczokiem.  WhatsApp/SMS +48 795 055 173