Jakie są koszty związane ze sprzedażą na Amazon?

Głównym i najważniejszym kosztem związanym ze sprzedażą na Amazon jest prowizja, którą Amazon pobiera od sprzedawcy za każde zamówienie. Prowizja w większości kategorii wynosi 15% i jest liczona od całości zamówienia, więc razem z ewentualnymi kosztami wysyłki. W niektórych kategoriach prowizja jest mniejsza, a w niektórych większa.  Inne koszty związane ze sprzedażą na Amazonie:

  • abonament miesięczny, który sprzedawca musi płacić za to że jest sprzedawcą w wersji Professional i ten wynosi w 4 platformach Amazonu operujących w euro 39 euro netto, a na Amazon UK 25 funtów netto;
  • opłaty za korzystanie z programu FBA, więc wchodzą tu w grę opłaty za magazynowanie, koszty pakowania oraz wysłania i dostarczenia towaru do klienta;
  • mogą powstać opłaty za przygotowanie towaru do wysyłki, jak, np. workowanie, etykietowanie jeśli nie zrobiliśmy tego samodzielnie czy koszty zniszczenia produktu jeśli podjęliśmy taką decyzję, względnie jego wycofania pod wskazany przez nas adres;
  • koszty obsługi prawnej - każdy sprzedawca bezwarunkowo musi posiadać odpowiednie teksty prawne, informujące o jego sprzedaży
  • koszty związane z obsługą podatkową tej sprzedaży (deklaracje i rozliczenia VAT w swoim kraju oraz w innych krajach)
  • koszty zdobycia dodatkowych informacji i wiedzy o samej sprzedaży, czyli np., różnego rodzaju narzędzia, toolsy, aplikacje pomagające w sprzedaży czy też zdobycia odpowiedniej wiedzy (kursy, szkolenia, konsultacje).

Kosztem jest również “manpower” czyli koszty osobowe pracowników czy swojej obsługi tego typu sprzedaży. 


Jeśli chcesz wiedzieć co Amazon aktualnie i w ostatnim czasie zmienił w sprawie sprzedaży to pobierz naszą darmową LISTĘ OSTATNICH ZMIAN W AMAZON
Amazon publikuje informacje o zmianach bardzo późno, na krótko przed ich wejściem w życie. Nierzadko jest to nawet po fakcie. Jednocześnie prawie zawsze są one bardzo ważne dla sprzedawcy i jego pieniędzy! Najlepiej pobierz to teraz